எந்த முதலீடுமின்றி சம்பாதிக்க‌ EXPRESS PAID

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

எந்த முதலீடுமின்றி சம்பாதிக்க‌ EXPRESS PAID

Xpresspaid

TRAFFIC MONSOON தளத்தினைப் போல எந்த முதலீடுமின்றி சம்பாதிக்க ஏற்ற மற்றுமொரு தளம் EXPRESS PAID.

தினம் 10 சென்ட் அளவிற்கு கியாரண்டியாக ஃபிக்ஸ்ட் விளம்பரங்களைக் கொடுக்கிறது.

இது மட்டுமல்லாமல் PAIDVERTS போன்று எதிர்பாராத நேரத்தில் $0.26 மதிப்புள்ள HIGH PAYING விளம்பரங்களும் சுழற்சி முறையில் மெம்பர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

சாதரண மெம்பராகவே இந்தப் பலன்களைப் பெறலாம்.

கடந்த 5 மாதமாக எந்தப் பிரச்சினையுமில்லாமல் பேமெண்ட் வழங்கி வரும் தளம் இது.மேலும் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்பாக RENTAL REFERRALS,UPGRADING களும் உள்ளன.

கீழ்கண்ட பேனரைச் சொடுக்கி இணைந்து கொள்ளுங்கள்.எந்த முதலீடுமின்றி சம்பாதிக்கத் தொடங்குகள்.
Xpresspaid
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
balamadurai/GOLDEN balamadurai/GOLDEN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: எந்த முதலீடுமின்றி சம்பாதிக்க‌ EXPRESS PAID

today  enaku  0.26 ads  availble


Xpresspaid
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: எந்த முதலீடுமின்றி சம்பாதிக்க‌ EXPRESS PAID

Congrats.எனக்கும் இப்போது கிடைத்தது.Thanks for info.
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program