ஆல் இன் ஆல் ஆன்லைன் ஜாப்ஸ் வழங்கும் CAPTCHA ENTRY 5 in 1 MULTI SOFTWARE சேவை.

தீவிரமாக‌ ஆன்லைனில் பணம் ஈட்டும் வாய்ப்புகளையும்,வழிகளையும் எல்லோருக்கும் வழங்கி வரும் நமது தளம் அடுத்தபடியாக இன்று முதல் (01 அக்டோபர் 2014)நமது ஆன்லைன் வருமானத்தினை மேலும் அதிகரிக்க வழி வகுக்கும் 24 X 7 DATA ENTRY WORKஆன CAPTCHA ENTRY JOBSகளுக்கு அடிப்படைத் தேவையான MULTISOFTWARE சேவையினை மிகக் குறைந்த விலையில் வழங்க ஆரம்பிக்கிறது.
(1 KB ID+ 1 KB TEAM ID + 1 MEGA ID+1 PIX TYPER ID + 1 CAPTCHA2CASH ID. )(1 YEAR PACKAGE = RS 300/- ONLY...2 YEAR PACKAGE = RS 500/- ONLY...FOR GOLDEN MEMBERS:1 YEAR PACKAGE = RS 250/- ONLY..2 YEAR PACKAGE = RS 425/- ONLY. CONTACT US : rkrishnan404@gmail.com,, 5 IN 1 MULTISOFTWARE மெம்பர்களுக்கு சுமார் 8$ (ரூ 500)மதிப்புள்ள ஆஃபர் வீடியோக்கள் அனுப்பிவைக்கப்படும்.
Topics (3)
Replies Last Post
ALLINALL/ADMIN 5 IN1 MULTISOFTWARE மெம்பர்கள் விவரங்கள் by ALLINALL/ADMIN
0
ALLINALL/ADMIN by ALLINALL/ADMIN
ALLINALL/ADMIN ஆல் இன் ஆல் ஆன்லைன் ஜாப்ஸ் வழங்கும் CAPTCHA ENTRY 5 in 1 MULTI SOFTWARE சேவை. by ALLINALL/ADMIN
0
ALLINALL/ADMIN by ALLINALL/ADMIN
ALLINALL/ADMIN 24X7 CAPTCHA ENTRY: எந்த நேரமும் வேலை வாய்ப்புள்ள ONLINE DATA ENTRY WORK. by ALLINALL/ADMIN
0
ALLINALL/ADMIN by ALLINALL/ADMIN