மீண்டும் அதிக மதிப்புள்ள (0.08$)விளம்பரங்கள் கொடுக்கும் TRAFFIC MONSOON

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

மீண்டும் அதிக மதிப்புள்ள (0.08$)விளம்பரங்கள் கொடுக்கும் TRAFFIC MONSOONபுதிய சர்வர்கள் அப்டேட் செய்யும் பணி நேற்றுடன் முடிவடைந்து விட்டதால் TRAFFIC MONSOON தளத்தில் இன்றிலிருந்து மீண்டும் அதிக மதிப்புள்ள விளம்பரங்கள் கிடைக்க ஆரம்பித்துள்ளன.தற்போது காலை 8 மணியளவில் சுமார் 0.08$ மதிப்புள்ள விளம்பரங்கள் கிடைக்கின்றன.

2வது சுற்றாக மீண்டும் காலை 10 மணிக்கு மேல் இதே அளவு மதிப்புள்ள விளம்பரங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.கேஷ் அவுட் தொகையினை நெருங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்தி பே அவுட் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.மற்றவர்கள் வழக்கம் போல தினம் இந்த 2 வேளைகளில் விளம்பரங்களைக் கவனித்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

FOR JOIN CLICK ON THE BANNER
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program