ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரி அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள்.

 
classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரி அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள்.

This post was updated on .
ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரிப் பணிகளை வகுத்துக் கொடுத்துள்ளதோடு அவ்வப்போது கிடைக்கும் சர்வே,டாஸ்க்ஸ்,இன்ஸ்டன்ட் க்ரெடிட் ஆஃப்ரஸ் என அனைத்தும் தின‌சரி லைவ் வீடியோவாக மெயிலில் அனுப்பபட்டு வருகின்றன.ஆன்லைனில் வேலை இல்லை என்ற நிலைமையே இருக்கக்கூடாது.

எதனையும் திட்டமிட்டு செயல்பட்டால்தான் வெற்றி கிடைக்கும்.

உட்பட 24x7 மணி நேரமும் கிடைக்கும் DATA ENTRYவேலையான CAPTCHA ENTRYவேலையினையும் மல்டி சாஃப்ட்வேர் மூலம் விடாது தொடர்ந்து தினசரிப் பணியாகச் செய்து வந்தால்தான் மாதம் 10000 ரூபாய் என்ற இலக்கை எட்டமுடியும்.

ஆன்லைனில் ஆயிரம் தளங்கள் வந்து போகலாம்.ஆனாலும் நிலையான தளங்களில் அன்றாட தின‌சரிப் பணிகளைக் கவனித்த பிறகே மற்றவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

"பல மரம் கண்ட தச்சன் ஒரு மரமும் வெட்டான்" என ஒரு பழமொழி உண்டு.
அது போலதான் புதிது புதிதாக வரும் ஆன்லைன் ஜாப் தளங்களும் நம் மனதை அலைபாயவிட்டு கடைசியில் நம் தினசரிப் பணிகளையும் கூட செய்யவிடாமல் செய்து விடும்.

அப்படி புதிய தளங்களில் பலர் பே அவுட் பெற்று ஆதாரங்கள் வந்தால் அதனையும் உங்கள் தின‌சரிப் பணியாக இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்.உங்கள் நேரத்தை ஆராய்ச்சியில் வீணாக்காதீர்கள்.ஆராய்ச்சி செய்வதை நமது ஆல் இன் ஆல் ஆன்லைன் ஜாப்ஸ் தளம் பார்த்துக் கொள்ளும்.

இதில் தினசரி நமது கோல்டன்,மாட்ரிக்ஸ்,மல்டி சாஃப்ட்வேர் மெம்பர்களுக்கு மெயிலில் அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள் அப்டேட் செய்யப்படும்.மெயிலினைப் பார்க்காதவர்கள் இங்கே கவனித்துப் பயன் படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.இவை எல்லாம் 10 நிமிட வேலையில் 50 ரூ முதல் 300ரூ தரக்கூடிய வாய்ப்புள்ள வேலைகள்.

இந்த வீடியோக்களின் மூலம் நீங்களே சுயமாக சர்வே ஜாப்ப்பினைச் செய்யும் அளவிற்கு எளிதாக தேர்ச்சி பெற்றுவிடுவீர்கள்.

இப்படி தின‌சரி சர்வேக்களை வழங்கும் தளங்கள் ஏராளமாக உள்ளன.எதிர்காலத்தில் இது ஒரு சிறந்த மாத வருமானம் தரக்கூடிய வேலையாகும்.

2014 செப்டம்பரில் அனுப்பப்பட்ட சர்வே மற்றும் ஆஃபர் வீடியோக்கள்:-

- TWO INSTANT CREDIT OFFERS DEMO VIDEO( VALUE UPTO $30(Rs 2000) IS BEING  FORWARDED TO ALL GOLDEN,MATRIX,MULTI SOFTWARE MEMBERS.

(இந்த ஆஃபர் தற்போதும் நடைமுறையில் உள்ளது.GOLDEN,MATRIX,MULTI SOFTWAREமூன்று வித மெம்பர்களுக்கும் அவர்கள் கேட்டகரிக்கு ஏற்ப அனுப்ப்படுகிறது.)

- DEMO VIDEO FOR DAILY WORK IN TWO MEGA REGULAR INCOME SITES AYUWAGE,INNOCURRENT

-  SSI PROFILE FILLING DEMO VIDEO

-MINUTE STAFF DEMO WORK VIDEO

- HELP US VALIDATE AUTHOR CROWD FLOWER TASK 100% ACCURACY DEMO VIDEO

- VIEW FRUIT INDIA FRAGRANCE SURVEY.LIVE VIDEO(200 PTS)

-VIEWFRUIT INDIA CAR INSURANCE SURVEY LIVE VIDEO(450 PTS)

-VIEW FRUIT INDIA OFFICE WORKER SURVEY LIVE VIDEO(400 PTS)

-VIEW FRUIT INDIA IT SURVEY LIVE VIDEO(450 PTS)

-VIEW FRUIT INDIA GROCERY SHOPPING SURVEY LIVE VIDEO(300 PTS)

-CLIXSENSE $ 2.34 SAMPLICIO SURVEY LIVE VIDEO

-CLIXSENSE $0.75 SAMPLICIO SURVEY LIVE VIDEO(3 VIDEOS)

-CLIXSENSE 3MINUTE SAMPLICIO SURVEY LIVE VIDEO

-CLIXSENSE $0.85 OPINION WORLD SURVEY LIVE VIDEO(TOTAL 3 VIDEOS)

-CLIXSENSE $0.60 TOLUNA SURVEY LIVE VIDEO

- CLIXSENSE $ 0.85 YOUR SURVEYS/ SURVEY LIVE VIDEO

-CLIXSENSE $ 0.75 OPINION WORLD SURVEY LIVE VIDEO

-THE PANEL STATION CONSUMER SURVEY LIVE VIDEO(730 PTS)

--IPANEL ONLINE RS 70/- SURVEY LIVE VIDEO

OCT 2014

01 OCT - CLIXSENSE 0.50$ SAMPLICIO LIVE VIDEO

05 OCT - CLIXSENSE 0.60$ PERSONO.LY LIVE VIDEO

06 OCT - CLIXSENSE 0.70$ SAMPLICIO LIVE VIDEO

07 OCT - SWAGBUCKS 70SB LIVE VIDEO

07 OCT - IPANEL ONLINE RS 58 LIVE VIDEO

07 OCT - THE PANEL STATION 490 PTS LIVE VIDEO

07 OCT - CLIXSENSE 0.49$ SAMPLICIO LIVE VIDEO

07 OCT - MULTIPLE INSTANT CREDIT OFFERS LIVE DEMO VIDEO(EARN UPTO 5$) 

08OCT - SPECIAL SURVEY SITE $1 WORTH SURVEY LIVE VIDEO

12OCT - SPECIAL SURVEY SITE Rs 80/- WORTH 2 SURVEYS LIVE VIDEOS SENT

-12OCT - CLIXSENSE SAMPLICIO SURVEY Rs 60/- WORTH LIVE VIDEOS SENT

-(13 Oct) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ மதிப்புள்ள 10 Min Opinionworld சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.

-(13 Oct) NEW SURVEY SITE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 50 மதிப்புள்ள சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.

-(14 Oct) OFFER NATION தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 50 மதிப்புள்ள சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.

-14 Oct- CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ மதிப்புள்ள சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.

-15 Oct- CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.83$ மதிப்புள்ள EDUCATION சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.

-16 Oct- CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட2$ மதிப்புள்ள SAMPLICIO.US சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.

-18 Oct- க்ளிக்சென்ஸ் தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 2.33$(ரூ 150)மதிப்புள்ள சர்வே வீடியோ SAMPLICIO.US சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.
.
-20 Oct CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.
-23 Oct- CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.84$+0.60$ (Rs 100)மதிப்புள்ள samplicio.us சர்வே ,Tolunaசர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.

-23 Oct) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$+0.85$+0.83$ (Rs 150)மதிப்புள்ள 2 OPINION WORLD சர்வே ,1 YOUR SURVEYS INTERNATIONAL சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.
-(27 Oct) Special survey தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 90/- மதிப்புள்ள சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.
-(28 Oct) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ மதிப்புள்ள ANDROID MOBILE சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. .
--(29 Oct) CLIXSENSE தளத்தில் 0.85$ மதிப்புள்ள முடிக்கப்பட்ட சர்வே வீடியோவாக கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.
- (30 Oct) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ +0.83$+0.47$ = 2.15$ மதிப்புள்ள 3 சர்வே VIDEOS கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. .
-- (30 Oct) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட மேலும் ஒரு 0.75$ மதிப்புள்ள TRAVEL சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. - (31 Oct) SWAGBUCKS,TOLUNA தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 2 சர்வே VIDEOS கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.

Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரி அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள்.

This post was updated on .
இன்று (06 NOV) SPECIAL SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1.5$ மதிப்புள்ள‌ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (07 NOV) SPECIAL SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (07 NOV) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (08 NOV) CLIXSNENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ மதிப்புள்ள‌ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (09 NOV) SPECIAL SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (10 NOV) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.83$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (13 NOV) SPECIAL SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1$ மதிப்புள்ள‌ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (14 NOV) SPECIAL SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17 NOV) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (20 NOV) SPECIAL SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1.33$ மதிப்புள்ள‌ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (21 NOV) SPECIAL SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23 NOV) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.75$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (27 NOV) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1.75$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (29 NOV) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. PAIDVERTS *DAILY WIN 1000 BAP TO 10000 BAP *COIN FLIP GAME TIPS AND TRICKS LIVE VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (30 NOV) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1$ சர்வே VIDEO (5 MIN SURVEY) கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (30 NOV) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ சர்வே VIDEO (SHAVING MATERIALS) கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. DEC 2014 LIVE SURVEY VIDEOS FOR GOLDEN MEMBERS இன்று (01DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ சர்வே VIDEO (HINDI SURVEY) கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (03DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.83$ SAMPLICIO US சர்வே VIDEO (BANK A/C SURVEY) கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (03DEC14) OPINIONWORLD தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 5 MIN சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (05DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ OPINION WORLD சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (08DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1.33$ SAMPLICIO.US சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (08DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (08DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட RS 50/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (09DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.60$ WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (09DEC14) DIGADS தளத்தில் விளம்பர முதலீடு மூலம் சம்பாதிக்கும் வழி முறைகள். DEMO VIDEO AND DETAILS கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (10DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.60$ WORTH TOLUNA சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (12DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ OPINION WORLD சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (13DEC14) TOP 20 SURVEY SITES தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (14DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ OPINION WORLD சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (15DEC14) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 600 PTS சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17DEC14) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட RS 50/- சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (18DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ OPINION WORLD சர்வே VIDEO (TRAVEL IN AIRLINES)கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (18DEC14) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட RS 180/- சர்வே VIDEO கோல்டன்/ACTIVE MEMBERS OF OUR SITE/ACTIVE REFERRALS/5IN1 MULTISOFTWARE MEMBERS மெம்பர்களுக்கு FREE GIFT ஆக‌ அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (19DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.83$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (22DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (22DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.75$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. நமது தளத்தின் பண்டிகை கால ஆஃப்ராக ஒரு வருடத்திற்கான கோல்டன் மெம்பர்சிப் மற்றும் 5 IN 1 MULTI SOFTWARE (DATA ENTRY SOFTWARE)ஆகிய இரண்டினையும் சேர்த்து COMBO ஆஃபராக வெறும் 600ரூபாய்க்கு அறிவிக்கிறது.இந்த ஆஃபர் டிசம்பர் 25 முதல் ஜனவரி 5ம் தேதிவரை செல்லுபடியாகும்.வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.வாழ்த்துக்கள்../. இன்று (29DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.75$ SAMPLICIO.US சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (29DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (29DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. ஜனவரி 2015 சர்வே மற்றும் ஆஃபர் வீடியோக்கள் புத்தாண்டு பரிசாக‌ க்ளிக்சென்ஸில் உள்ள சுமார் 36$ (ரூ 2500/-) வரை சம்பாதிக்கும் வாய்ப்புள்ள ஆஃபரை STEP BY STEPஆகச் சரியாச் செய்வது பற்றிய வீடியோக்கள் மெயிலுடன் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபடுகின்றன.சரியாகச் செய்து சம்பாதிக்க வாழ்த்துக்கள். இன்று (03 JAN 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.70$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (07 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (07 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.40$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. புதிய வருமான தளத்தில் முதலீடின்றி தினம் 1$ முதல் 2$ வரை சம்பாதிக்கும் வழிமுறைகள்,யுக்திகளின் விவரங்கள் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இன்று (09DEC14) DIGADS தளத்தில் விளம்பர முதலீடு மூலம் சம்பாதிக்கும் வழி முறைகள். DEMO VIDEO AND DETAILS கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (10DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.60$ WORTH TOLUNA சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (15DEC14) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 600 PTS சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17DEC14) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட RS 50/- சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (18DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ OPINION WORLD சர்வே VIDEO (TRAVEL IN AIRLINES)கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (18DEC14) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட RS 180/- சர்வே VIDEO கோல்டன்/ACTIVE MEMBERS OF OUR SITE/ACTIVE REFERRALS/5IN1 MULTISOFTWARE MEMBERS மெம்பர்களுக்கு FREE GIFT ஆக‌ அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (19DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.83$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (22DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (22DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.75$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (29DEC14) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.75$ SAMPLICIO.US சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (29DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (29DEC14) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரி அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள்.

ஜனவரி 2015 சர்வே மற்றும் ஆஃபர் வீடியோக்கள் புத்தாண்டு பரிசாக‌ க்ளிக்சென்ஸில் உள்ள சுமார் 36$ (ரூ 2500/-) வரை சம்பாதிக்கும் வாய்ப்புள்ள ஆஃபரை STEP BY STEPஆகச் சரியாச் செய்வது பற்றிய வீடியோக்கள் மெயிலுடன் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபடுகின்றன.சரியாகச் செய்து சம்பாதிக்க வாழ்த்துக்கள். இன்று (03 JAN 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.70$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (07 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (07 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.40$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. புதிய வருமான தளத்தில் முதலீடின்றி தினம் 1$ முதல் 2$ வரை சம்பாதிக்கும் வழிமுறைகள்,யுக்திகளின் விவரங்கள் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இன்று (08 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.80$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (09 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1.40$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (13 JAN 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.26$ INSTANT OFFER VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (15 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (15 JAN 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ TWO INSTANT OFFERS VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (15 JAN 15) STABLE PAYING தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ TWO INSTANT OFFERS VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (16 JAN 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.59$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.80$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (19 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (21 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1.10$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (22 JAN 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.93$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (22 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 2500PTS சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (22 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 3500PTS சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட RS 47/- சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட RS 60/- சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (27 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.70$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (28 JAN 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 3.27$ (Rs 200/-) சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (29 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.70$ சர்வே VIDEO and 0.23$ OFFER DETAILSகோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (30 JAN 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.47$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (30 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.38$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (30 JAN 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.88$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (30 JAN 15) NEOBUX தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.29$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (30 JAN 15) NEOBUX தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.23$ OFFER VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரி அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள்.

In reply to this post by ALLINALL/ADMIN
FEB 2015 சர்வே மற்றும் ஆஃபர் வீடியோக்கள் இன்று (03 FEB 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.73$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (11 FEB 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 75/- சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (11 FEB 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0. 75$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (12 FEB 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.85$ WORTH OPINION WORLD சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (13 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.75$ WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (13 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 90/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (14 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 300 POINTS WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (16 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 600 POINTS WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ POINTS WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ POINTS WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (18 FEB 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (20 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 21/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23 FEB 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 2.72$ WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (26 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1$ WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (27 FEB 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரி அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள்.

This post was updated on .
MARCH 2015 சர்வே மற்றும் ஆஃபர் வீடியோக்கள் ஸ்டெல்லரைப் போன்ற புதிய CRYPTO CURRENCYயில் 10$(ரூ 600/)க்கும் மேல் இலவசமாக சம்பாதிக்கும் வாய்ப்புள்ள வீடியோ கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இன்று (02 MAR 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.50$ WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (03 MAR 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 400 PTS WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (04 MAR 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $3(Rs 200/-) WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (06 MAR 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs45/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (06 MAR 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 100/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (06 MAR 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 18/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (08 MAR 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $0.70(Rs 45/- ) WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (10 MAR 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 50/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (10 MAR 15) TOP20SURVEYS தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 45/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (11 MAR 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $0.70(Rs 45/- ) WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (11 MAR 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $0.24 WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (11 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 21/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (11 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 250 pts சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (12 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $5(Rs300/-) சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (12 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $1(Rs60/-) சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (12 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 30/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (12 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 77/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (13 MAR 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $0.83(Rs 50/- ) WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (13 MAR 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $0.83(Rs 50/- ) WORTH சர்வே(No.2) VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (14 MAR 15) CLIXSENSE தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $0.80(Rs 50/- ) WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (15 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 70/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (16 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 20/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (16 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 40/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 40/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17 MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 50/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (18MAR 15) TOP20SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 30/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (18MAR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 60/- WORTH CINT சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (19MAR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 1.50$(Rs 90/-) WORTH CINT சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (19MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 45/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (20MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 45/- WORTH(75SB) சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (20MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 54/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (20MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 10/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (20MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 16/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (21MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 20/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (21MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 25/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 15/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 40/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 45/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (24MAR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 40/- WORTH சர்வே + 0.13$+0.05$ OFFER VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (24MAR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட 0.35$ சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (25MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 50/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (26MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 100/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (26MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 35/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (26MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 40/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (28MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 60/-+ Rs 20/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (29MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 50/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (30MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 80/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (31MAR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 65/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரி அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள்.

This post was updated on .
APR 2015 சர்வே மற்றும் ஆஃபர் வீடியோக்கள் இன்று (01APR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 30/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (02APR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 40/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (02APR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 100/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (03APR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 15/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (03APR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 20/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (05APR 15) TOP20 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 40/- WORTH Installation offer சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (08APR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 100/- WORTH Installation offer சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (08APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 100/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (09APR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 100/- WORTH சர்வே VIDEO கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (09APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் உள்ள எளிதான Rs 100/- WORTH Singup profile சர்வே Tips கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (10APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 30/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (10APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 45/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (11APR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட $0.25 WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (11APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 300/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (14APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 20/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (15APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 150/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (16 APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 200/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (16APR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 50/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17APR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 60/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17APR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 40/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (17APR 15) TOP 25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 25/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (18APR 15) TOP 25 SURVEY தளத்தில் கிடைக்கும் சுமார் $6 (ரூ 350/) மதிப்புள்ள 5 நிமிட சர்வே ஜாப் பற்றிய மெயில் டிப்ஸ் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது.சுமார் 7 பேர் இந்த சர்வேயினை முடித்து க்ரெடிட் பெற்றுள்ளனர்.வாழ்த்துக்கள். இன்று (18APR 15) CLIXSENSE SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs 70/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (19APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs60/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (19APR 15) TOP25 SURVEY தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs38/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (19APR 15) TOP 75 PAYING தளத்தில் முடிக்கப்பட்ட Rs30/- WORTH சர்வே Video கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (20APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs230/- WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (21APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs300/- + Rs 30+Rs 30 WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (22APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs60/- + Rs 20 WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs50/ WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (23APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs350 /- WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (24 & 25APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs240 /- WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (26 & 27APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs110 /- WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (28APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs200 /- WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (29APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs290 /- WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. இன்று (30 APR 15) TOP 25 SURVEY தளங்களில் முடிக்கப்பட்ட Rs 90 /- WORTH சர்வே Videos கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு அனுப்பபட்டுள்ளது. APRIL மாதத்தில் மட்டும் TOP25 SURVEYதளங்களில் முடிக்கப்பட்ட சுமார் 3500 ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சர்வே வீடியோக்கள் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு மெயிலில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரி அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள்.

MAY 2015 சர்வே மற்றும் ஆஃபர் வீடியோக்கள் MAY மாதத்தில் மட்டும் TOP30 SURVEYதளங்களில் முடிக்கப்பட்ட சுமார் 3100 ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சர்வே வீடியோக்கள் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு மெயிலில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. JUN 2015 சர்வே மற்றும் ஆஃபர் வீடியோக்கள் JUN மாதத்தில் மட்டும் (01 JUN 15 TO 10 JUN 15)TOP25 SURVEYதளங்களில் முடிக்கப்பட்ட சுமார் 1200 ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சர்வே வீடியோக்கள் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு மெயிலில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
wahidfhs wahidfhs
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ஆல் இன் ஆல் கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு தினசரி அளிக்கப்படும் சேவை விவரங்கள்.

In reply to this post by ALLINALL/ADMIN
sir captcha entry demo eneku anupi vainga sir
wahidfha@gmail.com